Programul Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice

Obiectiv general al Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE. Masurile intreprinse vor genera pana in 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

 

Obiective specifice ale Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE:

- Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;
- Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor;
- Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii intre institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului intreprinderilor la CDI;
- Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (intreprinderi, cetateni);
- Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie.

In vederea atingerii acestor obiective, au fost identificate urmatoarele axe prioritare:

- AXA PRIORITARA 1: Un sistem inovativ si eco-eficient de productie;
- AXA PRIORITARA 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate;
- AXA PRIORITARA 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public;
- AXA PRIORITARA 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice;
- AXA PRIORITARA 5: Asistenta Tehnica (AT) va sprijini implementarea si monitorizarea programului si va contribui substantial la atingerea obiectivului global si a celor specifice ale POS CCE. 

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale (POS-uri) - instrumente pentru realizarea prioritatilor trasate prin Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR) si prin Planul National de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013. Aceste documente strategice la nivel national urmaresc consolidarea si aplicarea in Romania a politicilor de coeziune sociala si economica si a celor de dezvoltare regionala cu adaptarea corespunzatoare a acestora la politicile europene si la strategia Lisabona, orientata cu precadere spre cresterea economica si crearea de locuri de munca.

POS CCE raspunde, pe de o parte primei prioritati a PND 2007 – 2013: "Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere" si pe de alta parte prioritatii a doua a CNSR, respectiv "Cresterea competitivitatii economice pe termen lung", contribuind in acelasi timp la implementarea tuturor celorlalte prioritati ale CNSR.

In vederea definirii aspectelor operationale legate de implementarea POS CCE, elaborarea Documentului Cadru de Implementare a tinut cont atat de politicile europene relevante, cat si de strategiile Guvernului Romaniei care sprijina dezvoltarea competitivitatii economice si care vor influenta politica economica si de coeziune sociala:

- Strategia pentru dezvoltarea IMM-urilor (2004-2008);
- Strategia Nationala pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (CDI);
- Strategia Nationala pentru dezvoltarea Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor (TIC).

Avand in vedere legatura stransa dintre mediu si toate celelalte sectoare economice si sociale, POS CCE a fost elaborat in stransa corelare cu celelalte programe operationale si s-a avut in vedere evitarea suprapunerilor, realizarea complementaritatii intre programe si conformitatea cu obiectivele Strategiei de la Lisabona.

Bugetul total al POS CCE pentru perioada de programare 2007-2013 este de aproximativ 3,011 miliarde Euro.

 

POS CCE Axa Prioritara 2 – Cresterea competitivitatii economice prin cercetare-dezvoltare si inovare

Nivelul scazut de finantare (atat public, cat si privat) pentru activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) a avut ca rezultat infrastructura de CDI invechita, numarul scazut si media de varsta din ce in ce mai ridicata a cercetatorilor si performantele scazute ale activitatilor de CDI. Lipsa fondurilor ingreuneaza de asemenea accesul intreprinderilor la activitati de CDI si transfer tehnologic.

Aceste puncte slabe, impreuna cu participarea scazuta a sectorului privat la finantarea activitatilor de CDI au condus la un deficit tehnologic ridicat al firmelor romanesti si la un nivel scazut de inovare al acestora. In scopul reducerii acestor deficiente, axa prioritara 2 se concentreaza pe cateva aspecte care sa contribuie la realizarea urmatoarelor obiective:
 
- Cresterea capacitatii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD si atragerea de tineri si de specialisti de inalta calificare, atat pentru institutii de CD (universitati si institute CD), cat si pentru firme care au departamente de cercetare;
- Intarirea ofertei de cunostinte realizata de universitati si institute de CD;
- Stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre institutii CD si intreprinderi;
- Stimularea cererii de inovare a intreprinderilor;
- Sustinerea formarii si dezvoltarii firmelor bazate pe inalte tehnologii;
- Dezvoltarea de poli de excelenta.

Obiectivul specific

Obiectivul specific al axei prioritare 2 este cresterea capacitatii de CD si stimularea cooperarii dintre institutiile de CDI si intreprinderi si cresterea accesului intreprinderilor la CDI.
 
Elementele cheie ale acestui obiectiv specific constau in:

- Finantarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct in economie;
- Modernizarea si dezvoltarea capacitatii si infrastructurii CDI;
- Cresterea calitatii si diversificarea ofertei de servicii inovative si stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv.
 
Realizarea acestui obiectiv va contribui la cresterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD) pana la 2% din PIB in 2015. 

 

POS CCE Axa Prioritara 2, Operatiunea 2.2.1 – Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri de C-D

Aceasta operatiune sprijina dezvoltarea infrastructurii de CD a institutiilor de invatamant superior si institutelor de CD de drept public prin dotarea / modernizarea laboratoarelor existente, crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre / institute de cercetare) si sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene in Romania (prioritati ale UE finantate in comun prin PC7 de CDT a UE, FEDR si alte fonduri).

Operatiunea este concentrata pe urmatoarele cinci arii tematice prioritare:

- Sanatate;
- Agricultura, siguranta si securitate alimentara;
- Energie;
- Mediu;
- Materiale, produse si procese inovative.

Dezvoltarea infrastructurii publice CD are ca obiective derivate:

- Dezvoltarea infrastructurii de cercetare: modernizarea, consolidarea, extinderea infrastructurii CD existente in institutiile publice CD si institutiile de invatamant superior (laboratoare, instalatii, echipamente de mare performanta, baze de date de mari dimensiuni etc.);
- Imbunatatirea capacitatii de cercetare si a capacitatii de a utiliza si oferi servicii stiintifice si tehnologice specializate pentru domenii de inalta tehnologie, in institutiile publice CD si institutiile de invatamant superior;
- Cresterea gradului de utilizare a infrastructurii publice de cercetare: extinderea structurilor de cercetare cu utilizatori multipli, a sistemelor si serviciilor informationale electronice si de comunicatii pentru cercetare (inclusiv reteaua de comunicatii de mare viteza specializata pentru educatie si cercetare, portaluri specializate etc.).

 

Proiectul de investitie in infrastructura de cercetare

Autoritatea Contractanta: INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
Adresa: Soseaua Fundeni Nr. 258, Cod Postal 022328, Sector 2 - Bucuresti
Telefon: +4021.275.05.00
Site Web www.icfundeni.ro

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI este o unitate sanitara publica in subordinea Ministerului Sanatatii. INSTITUTUL CLINIC FUNDENI a fost fondat in anul 1959, avand o veche traditie in patologia dificila cardio-vasculara, hepatica, renala, digestiva, hematologica, etc. Specialistii din INSTITUTUL CLINIC FUNDENI sunt pregatiti sa abordeze asemenea patologii nu numai prin prisma practicii de zi cu zi, ci si sub aspectul cercetarii fundamentale.

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI este beneficiarul finantarii nerambursabile pentru proiectul de investitie in infrastructura de cercetare "CENTRU DE EXCELENTA iN MEDICINA TRANSLATIONALA", co-finantat prin intermediul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", Axa Prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate, Operatiunea 221: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare). Proiectul de investitie se desfasoara la sediul INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI pe parcursul a 35 de luni, contractul de finantare fiind semnat la data de 21.12.2012.

Valoarea totala a Proiectului care face obiectul finantarii nerambursabile este 43.652.966 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totala eligibila este de 34.968.118 lei.

Proiectul se incadreaza in categoria proiectelor mari in cadrul institutiilor publice de cercetare existente care isi extind aria de activitate si in acelasi timp, deschid noi directii de cercetare in doua dintre domeniile prioritare cuprinse in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007-2013: Sanatate si Biotehnologii.

Abonare la Newsletterul CEMT

Abonati-va newsletterul CEMT pentru a primi informatii periodice. Campurile cu * sunt obligatorii.

Proiect CEMT

Institutul Clinic Fundeni este beneficiarul finantarii nerambursabile pentru proiectul de investitie in infrastructura de cercetare "CENTRU DE EXCELENTA IN MEDICINA TRANSLATIONALA".

Proiectul CEMT este cofinantat prin intermediul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", Axa Prioritara 2.

CONTACTATI CEMT

CEMT - Centru de Excelenta in Medicina Translationala - Institutul Clinic Fundeni

Adresa: Sos. Fundeni Nr. 258, Sector 2 - Bucuresti - Cod Postal: 022328

Telefon: +4021.275.05.00