Crt. Activitate
Stadiu
1  REALIZAREA CENTRULUI DE EXCELENTA  Finalizata
 

 1.1 Proiectare si documentatii aferente construirii Centrului

 1.1.1 Achizitie servicii proiectare si asistenta tehnica pe santier a proiectantului la executia lucrarilor, si atribuire contract

 Finalizata

 

 1.1.2 Realizare proiect tehnic, obtinere autorizatie de construire, avize si acorduri, inclusiv a celor de protectia mediului

 - Autorizatie de Construire nr. 882/59”F” din 06.12.2013 – lucrari executie Centru cercetare CEMT
 - Aviz Tehnic de Racordare ENEL Distributie Muntenia SA nr. 99965088 / 20.01.2014
 - Autorizatie de construire nr.104/3 F din 10.11.2014 – lucrari fara tarif racordare
 - Autorizatia de construire nr.105/ 4 F din 10.11.2014 – lucrari cu tarif de racordare

Finalizata

   1.2 Construire si dotare Centru de Excelenta Finalizata 
 

 1.2.1   a) Achizitie executie lucrari constructii si instalatii

 b) Achizitie dotari Centru cu bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, si punere in functiune obiectiv

Finalizata

   1.2.2 Achizitie servicii consultanta in administrarea contractului de executie lucrari, inclusiv la receptie, si servicii asistenta tehnica prin diriginti Finalizata
 

 1.2.3 Executie lucrari construire Centru, inclusiv instalatii si bransamente utilitati necesare

 - Anunt incepere lucrari depus la Primaria Sector 2
 - Anunt incepere lucrari depus la Inspectoratul Teritorial in Constructii Bucuresti-Ilfov
 - Declaratie preliminara depusa la Inspectoratul Teritorial de Munca
 - Ordin incepere lucrari incepand cu 25.08.2014; termen executie 12 luni
 - Receptie la terminarea lucrarilor: 15.10.2015

 Evolutia in imagini a lucrarilor: la sectiunea Stadiu Implementare – Evolutie Lucrari

Finalizata
   1.2.4 Dotarea Centrului de Excelenta cu bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar Finalizata
 

 1.2.5 Receptia si punerea in functiune a infrastructurii

 Lista dotarilor va fi disponibila dupa atribuirea contractului, livrarea si instalarea echipamentelor, aparaturii si instrumentelor de C-D

 Finalizata
   1.3 Achizitionare si instalare active fixe necorporale  Finalizata
2  MANAGEMENT PROIECT
Finalizata
   2.1 Achizitie si contractare servicii de consultanta tehnica, financiara, contabila si juridica la implementarea Proiectului Finalizata
 

 2.2 Management Proiect

 - A fost fost obtinuta prefinantarea prevazuta in contract in suma de 6.993.624 Lei
 - Au fost rambursate cheltuieli in valoare de 13.902.841,31 Lei + TVA
 - Au fost aprobate cinci Cereri de Plata in valoare de 6.591.311 Lei + TVA

Finalizata

   2.3 Raportare catre Autoritatea Contractanta Finalizata
   2.4 Vizite de lucru pentru a determina cerintele structurale si functionale moderne ale facilitatilor si instalatiilor speciale ce vor intra in dotarea Centrului de Cercetare  
   2.5 Informare si publicitate privind Proiectul Finalizata
   2.6 Audit financiar Finalizata

 

Abonare la Newsletterul CEMT

Abonati-va newsletterul CEMT pentru a primi informatii periodice. Campurile cu * sunt obligatorii.

Proiect CEMT

Institutul Clinic Fundeni este beneficiarul finantarii nerambursabile pentru proiectul de investitie in infrastructura de cercetare "CENTRU DE EXCELENTA IN MEDICINA TRANSLATIONALA".

Proiectul CEMT este cofinantat prin intermediul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", Axa Prioritara 2.

CONTACTATI CEMT

CEMT - Centru de Excelenta in Medicina Translationala - Institutul Clinic Fundeni

Adresa: Sos. Fundeni Nr. 258, Sector 2 - Bucuresti - Cod Postal: 022328

Telefon: +4021.275.05.00